Home » สูตรเสน่หา by กิ่งฉัตร
สูตรเสน่หา กิ่งฉัตร

สูตรเสน่หา

กิ่งฉัตร

Published
ISBN :
Paperback
646 pages
Enter the sum

 About the Book 

หนังสือทีจะพาคุณไปพบกับเรืองราวของ อลิน นางเอกสาวเจาบทบาท ทีกำลังอยูในชวงขาลง ซึงภาพลักษณของเธอดูเปนผูหญิงเรียบรอย แสนดี แตตัวจริง เปนคนเอาแตใจ หลงตัวเอง และไมมีอะไรทีเหมาะกับความเปนนางเอกหลงเหลืออยูเลย!และเมืออลินไดพบกับ อนุชา ผูMoreหนังสือที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของ อลิน นางเอกสาวเจ้าบทบาท ที่กำลังอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งภาพลักษณ์ของเธอดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อย แสนดี แต่ตัวจริง เป็นคนเอาแต่ใจ หลงตัวเอง และไม่มีอะไรที่เหมาะกับความเป็นนางเอกหลงเหลืออยู่เลย!และเมื่ออลินได้พบกับ อนุชา ผู้จัดรายการทางโทรทัศน์หนุ่ม ผู้เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบ ซึ่งเธอใฝ่ฝันอยากได้ผู้ชายแบบนี้เป็นคู่ครองมานาน เธอจึงทำทุกวิถีทางให้ตัวเองได้ทำงานในรายการอาหารที่เขากำลังจะจัดให้ได้! ด้วยเหตุนี้อลินจึงได้พบกับ พสุ อาจารย์สอนการทำครัว ที่ไม่มีอะไรที่ตรงสเปคของเธอแม้แต่นิดเดียว แต่พสุก็ทำให้อลินได้เป็นพิธีกรรายการอาหารของอนุชา และเป็นที่ปรึกษาให้เธอตลอดเวลา จนกระทั่งถึงเวลาที่อลินได้ตระหนักว่า สิ่งที่เธอใฝ่หามาตลอดอาจไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการมาทั้งชีวิต... เธอจึงต้องรีบเลือกก่อนจะสายไป! ระหว่างความสมบูรณ์แบบที่ฝันหา กับความรักที่ยากจะตัดใจ อลินจะเลือกสิ่งใด? ติดตามเรื่องราวของพวกเขาที่จะทำให้คุณประทับใจพร้อมกันได้ในเล่ม